ДИСТАНЦІЙНИЙ ДОГОВІР - ОФЕРТА НА НАДАННЯ ПОСЛУГ

Цей договір укладається між Товариством Artist Gives, рег. № 50008296831, юридична адреса: Вулиця Уліха 130-26, Лієпая, Латвія, і Благодійником, які отримують доступ до домашньої сторінки Виконавця, що дозволяє дивитися пропоновані Виконавцем концерти та інші виступи Артистів в прямому ефірі (режимі онлайн) або в запису.

1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

1.1. Оплачуючи доступ до Послуги, як встановлено нижче, Ви, Благодійник, погоджуєтеся з усіма умовами надання послуг за цим Договором.

1.2. Суспільство Artist Gives залишає за собою право в будь-який час змінювати, доповнювати або видаляти умови цього Договору як з повідомленням, так і або без попереднього повідомлення Благодійника (в залежності від значимості змін). Чинна редакція Договору публікується на домашній сторінці Виконавця https://artist.gives. Подальше використання Сервісу після публікації нової редакції Договору визнається таким чином, що Благодійник приймає всі умови нової редакції Договору.

1.3. Обов'язки Виконавця обмежені цим Договором. В обов'язки Виконавця не входить надання Інтернет-послуг Благодійника. Благодійник забезпечує доступ до мережі Інтернет за свій рахунок і самостійно.

2. ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. Виконавець - Товариство Artist Gives.

2.2. ПОСЛУГА - пропоновані Виконавцем концерти та інші заходи Артистів в прямому ефірі (режимі онлайн) або в запису за винагороду, частина якого спрямовується на благодійність, благодійним фондам, що були обрані Товариством.

2.3. АРТИСТ - виконавець музики або інший артист, з яким Товариство уклало договір про трансляцію концерту або іншого заходу на своїй Домашній сторінці.

2.4. БЛАГОДІЙНИК - фізична або юридична особа, яка погоджується з умовами цього Договору відповідно до пункту 1 цього Договору.

2.5. ДОМАШНЯ СТОРІНКА - сайт Виконавця в Інтернеті https://artist.gives

2.6. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ - будь-яка інформація, що стосується ідентифікованої фізичної особи або особи що має бути ідентифікована.

3. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Виконавець забезпечує Благодійнику доступ до облікового запису на Домашній сторінці, де Благодійник може подивитися концерт / захід Артиста після оплати Послуги.

3.2. Благодійник приймає на себе повну відповідальність за дії і / або бездіяльність, які призвели до розголошення, втрати, крадіжки і т. д. Облікових даних облікового запису на Домашній сторінці та іншої інформації, яка персонализує Благодійника, а також за будь-які дії та / або бездіяльність третіх осіб, які використовують облікові дані Благодійника. Виконавець не несе відповідальності за вищезгадані дії Благодійника і / або третіх осіб, які використовують облікові дані Благодійника.

3.3. Виконавець може призупинити надання Послуги на час, необхідний для проведення запланованих профілактичних робіт щодо запобігання пошкодження обладнання, повідомивши про це Благодійників на домашній сторінці Виконавця.

3.4. Надання Послуг відповідно до цього Договору Благодійникам - фізичним особам підтверджується тим фактом, що Благодійнику надається можливість дивитися трансляцію на облікового запису Благодійника, і протягом 3 днів після дня відповідної трансляції від Благодійника не було отримано жодних письмових претензій.

4. Права та обов'язки сторін

4.1. Виконавець зобов'язується:

а) забезпечувати надання Послуг в розмірі, відповідному сумі оплати благодійником Послуг відповідно до умов цього Договору,

б) вести облік оплати Послуг Благодійників,

в) дотримуватися конфіденційності облікових даних Благодійників. Виконавець має доступ до інформації Благодійника в цілях технічного забезпечення надання Послуги, а також доступ до такої інформації у разі претензій третіх осіб. Виконавець має право передавати вищевказані дані тільки компетентним державним органам у випадках, передбачених законодавством Латвійської Республіки.

4.2. Благодійник зобов'язується:

а) отримувати послуги і дотримуватися умов цього Договору,

б) не здійснювати дій, які можуть завдати шкоди Виконавцю,

в) оплачувати надані Виконавцем послуги в повному розмірі, відповідно до умов цього Договору,

г) дотримуватись конфіденційності своїх облікових даних і вживати заходів для їх захисту від втрати, крадіжки, пошкодження і т. д., а також нести повну відповідальність за те, щоб його ім'я користувача або пароль не стали відомі третім особам.

4.3. Виконавець має право:

а) змінювати і доповнювати умови цього Договору, розміщуючи ці зміни і доповнення на сайті Виконавця;

б) вносити зміни і доповнення в умови цього Договору, розміщуючи ці зміни і доповнення на Домашній сторінці Виконавця. Нова вартість (тарифи) послуг не поширюється на вже оплачені послуги Благодійника;

в) анулювати будь-яку покупку, якщо є підозри, що угода може носити шахрайський характер, підозри у використанні інтернет-банкінгу, платіжної картки та / або даних платіжної картки іншої особи, що робить покупку послуг незаконною. Особа, винна в такому злочинному діянні, може бути притягнуто до відповідальності згідно з Кримінальним законом Латвійської Республіки.

5. ПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Плата за Послуги встановлюється на підставі встановлених Виконавцем тарифів, розміщених на Домашній сторінці, для опису кожної конкретної Послуги (трансляції).

5.2. Послуги оплачуються на умовах передоплати. Виконавець зобов'язується направляти 90% (дев'яносто відсотків) оплати за Послуги заданої Виконавцем благодійному фонду або Артистові відповідно до умов відповідного договору з Артистом, а Виконавець (Товариство Artist Gives) в праві залишати за собою до 10% (десяти відсотків) плати за Послуги на покриття адміністративних витрат і забезпечення діяльності.

5.3. Датою оплати вважається дата зарахування суми на розрахунковий рахунок Виконавця.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Відносно питань, що не врегульовані цим Договором, а також при вирішенні спорів під час виконання цього Договору Сторони керуються законодавством Латвійської Республіки.

6.2. Благодійник несе відповідальність за будь-які свої дії і / або бездіяльність, будь то навмисні або ненавмисні, а також за будь-яку особу, що використовує його облікові дані, пов'язані з розміщенням і / або публікацією інформації в Інтернеті, її отриманням третіми особами з використанням ресурсів Виконавця, діями і / або бездіяльністю, які викликали і / або можуть викликати будь-яке порушення законодавства Латвійської Республіки, а також за будь-яку шкоду, заподіяну Виконавцю вищезазначених дій і / або бездіяльністю. Виконавець не несе відповідальності за такі дії і / або бездіяльність Благодійника або особи, яка використовує його облікові дані, а також за наслідки таких дій і / або бездіяльності.

6.3. Виконавець не несе відповідальності за збитки, які виникли у Благодійника і / або третіх осіб у зв'язку з розголошенням, втратою або крадіжкою облікових даних Благодійника.

6.4. Благодійник несе відповідальність за будь-які свої незаконні дії і / або бездіяльність і / або незаконні дії і / або бездіяльність осіб, що використовують його облікові дані, які завдають будь-яку шкоду Виконавцю, і зобов'язаний відшкодовувати Виконавцю весь збиток.

6.5. Виконавець не несе відповідальності за збої в роботі Інтернету, якість ліній зв'язку, не пов'язаних з ресурсами Виконавця, і їх доступність для Благодійника, а також не несе відповідальності за якість Послуг, якщо такі зміни пов'язані з роботою Інтернету.

6.6. Виконавець несе відповідальність перед благодійником в межах сплачених, але не наданих послуг. Виконавець не несе фінансової відповідальності перед благодійником і не повертає Благодійнику сплачені грошові кошти за цим Договором в тому випадку, якщо послуги не надані з вини Благодійника.

6.7. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за цим Договором у результаті природних явищ, об'єктивних зовнішніх чинників і інших обставин непереборної сили, за які Сторони не несуть відповідальності і негативний вплив котрих не мали можливості запобігти.

7. СКАСУВАННЯ ПОСЛУГИ

7.1. Відповідно до Правил Кабінету Міністрів № 255 «Правила про дистанційні договори», пунктом 22.12, використання права на відгук, встановлюється, що споживач не може скористатися правом на відмову, якщо: договір укладено про послуги з розміщення (за винятком договорів оренди житлових приміщень) , перевезення товарів, оренді транспортних засобів, харчуванню або розваг, якщо постачальник послуги зобов'язується надати послугу в певний день або період; тому Послуги, придбані Благодійником, не можуть бути викуплені назад, за винятком випадків, коли Артистом повідомлено інше.

7.2. Обмін або відшкодування Послуги у разі скасування / перенесення заходу організовує Виконавець.

7.3. Виконавець не несе відповідальності за відмінені заходи, їх організацію та рекламу або інформацію, пов'язану з заходом, а також за можливі збитки або виплату компенсацій, які можуть виникнути в разі скасування / перенесення заходу.

8. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

8.1. Виняткові і особисті немайнові права на сайт, будь-які результати інтелектуальної діяльності, розміщені на домашній сторінці, є власністю Виконавця, Артиста або іншої особи, яка уклала договір з Виконавцем, що дозволяє йому розміщувати результати інтелектуальної діяльності цих осіб на сайті, і захищені чинними нормативними актами Латвійської Республіки.

8.2. За дії і / або бездіяльність Благодійника, які потягли за собою порушення прав Виконавця на сайт і його компоненти, передбачена відповідальність відповідно до законодавства Латвійської Республіки.

8.3. Благодійник може використовувати всі результати інтелектуальної діяльності, розміщені на Домашній сторінці, тільки в особистих цілях. Благодійник не має права використовувати результати інтелектуальної діяльності в інших цілях, в т.ч. не має права копіювати, завантажувати або поширювати трансляції Виконавця в Інтернеті, соціальних мережах і т. д.

9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Усі спори, розбіжності і претензії, які можуть виникнути у зв'язку з виконанням, розірванням або недійсністю цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. Сторона, у якої виникли претензії і / або розбіжності, надсилає письмове повідомлення другій Стороні по електронній пошті.

9.2. Якщо Сторона що направила повідомлення не отримала відповідь протягом 30 (тридцяти) робочих днів з моменту отримання оригінального повідомлення, або якщо Сторони не можуть дійти згоди з будь-якої вимоги і / або розбіжності, диспут передається на розгляд до суду відповідно до законодавства Латвійської Республіки.

10. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ БЛАГОДІЙНИКІВ

10.1. Персональні дані, отримані Виконавцем - це тільки ті дані, які Благодійник добровільно надав Виконавцю через домашню сторінку Виконавця. Використовуючи сайт і надаючи персональні дані, Благодійник погоджується з їх зберіганням, використанням, обробкою і передачею третім особам Виконавця.

10.2. Діти і підлітки у віці до 18 років не можуть надавати персональні дані без згоди їх батьків або опікунів. Персональна інформація дітей не збирається і не передається третім особам.

10.3. Персональні дані можуть використовуватися для виконання зобов'язань, встановлених законами та нормативними актами Латвійської Республіки, наприклад, з питань безпеки.

10.4. При обробці персональних даних Благодійника Виконавець зобов'язаний приймати всі заходи, передбачені чинним законодавством Латвійської Республіки, для їх захисту від несанкціонованого доступу.

11. ЗАКЛЮЧНІ УМОВИ

11.1. Положення цього Договору приймаються сторонами за повної згоди між Виконавцем і благодійником.

11.2. Договір, укладений відповідно до умов цього Договору, вступає в силу з моменту укладення Договору в порядку, встановленому в пункті 1 Договору, і діє до повного виконання зобов'язань Сторін.